Čištění a kontrola spalinové cesty

Pravidelné roční kontroly  spalinových cest podle vyhlášky MV č. 111/1981 Sb.

Provádíme kvalitním a šetrným způsobem za pomoci nářadí z materiálů nepoškozujících vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.

Po provedení čištění a následné kontroly komínu Vám vystavíme potvrzenou zprávu, která slouží jako doklad toho, že Váš komín je zkontrolovaný a v pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.